Efter att regelverket för att bygga A-traktorer förenklades, har det blivit allt vanligare att bygga på modernare bilar. Där kan vi hjälpa till att spärra bilens ECU till 30km/h.

Att spärra hastighet i bilens egna programvara är en säkrare lösning än att koppla in externa moduler. Våra programvaror uppfyller alla krav som ställs av besiktningsföretagen, och naturligtvis ingår det intyg som behövs.

Vi rekommenderar att man samtidigt programmerar bort DieselPartikelFiltret på dieselbilar som är utrustade med detta. Detta då bilen inte kommer att kunna regenerera DPF vid de låga farter som det handlar om. Det kommer att resultera i täppt DPF och bilen går mest troligt in i så kallat Limp Mode. Kräver fysiskt borttagande.

A-traktorer har inget krav på DPF eller EGR så det är godkänt att antingen rensa befintligt DPF eller montera ett ersättningsrör. Även EGR-ventilen kan också vara klokt att koda bort då det också är något som på sikt kan ge driftstörningar.

Det finns säkerhetsfunktioner inlagda i mjukvaran för att säkerställa att bilen inte går för fort om hastighetssignalen försvinner.

OBS: inte alla bilar är möjliga att spärra via mjukvaran.

Tag gärna kontakt med oss via hemsidan eller direkt med något av våra ombud om ni har frågor, eller om ni vill ha hjälp med val av bil att bygga på.